2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ-ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφαση υπ΄αρ. 1471/2018 αντιμωλία με Πολιτική Αγωγή, Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Συκοφαντική δυσφήμηση η οποία φέρεται ως τελεσθείσα δια αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αιτούσα  σύζυγο κατά του συζύγου της με αντικείμενο δίκης ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων. Εγκαλούσα και πολιτικώς ενάγουσα έτερο πρόσωπο που αναφέρεται στην ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Φερόμενη συκοφαντική δυσφήμηση […]
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), με συνολική οφειλή ύψους 800.000 ευρώ περίπου σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα, έγινε δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει συνολικά το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως […]
Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας – αλλοδαπής ομάδα περιουσίας – trust (εμπιστεύματος), κατά πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ειδικού φόρου επί ακινήτων του Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με την οποία καλούνταν να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 191.890,26 ευρώ, έγινε δεκτή και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, η οποία […]
Read more