2018

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 05/03/2018

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας, κατά ατομικής ειδοποίησης της Δ.Ο.Υ., με την οποία καλούνταν να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 135.597,56 ευρώ, έγινε δεκτή και εκδόθηκε απόφαση που διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω ατομικής ειδοποίησης. Δηλαδή, διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε είδους εκτέλεση – πρόσφορα μέτρα κατά της εντολέως […]
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, με άνεργη σύζυγο και με συνολική οφειλή το ποσό των  119.457,16 ευρώ σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, έγινε δεκτή αυτή και εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  της εντολέως του  γραφείου μας, άνεργης μητέρας, με αιτήματα την επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων της (η οποία επίσης «διεκδικήθηκε» από τον αντίδικο-εν διαστάσει σύζυγό της και πατέρα αυτών) και την διατροφή των δύο ανωτέρω ανηλίκων τέκνων  της, έγινε δεκτή αυτή και εκδόθηκε απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την […]
Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 02-3-2017, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πατέρα με δύο συντηρούμενα μέλη (τέκνα) και συνολική οφειλή το ποσό των  475.485,99 ευρώ σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα και την Δ.Ο.Υ., έγινε δεκτό το  αίτημα προσωρινής διαταγής και χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δυνάμει της οποίας ο εν λόγω […]
Read more