2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 1792/2016 Ζ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δυνάμει της απόφασης υπ΄αρ. 1792/2016 του Ζ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αναιρέθηκε η απόφαση με αρ. 58,59,60/07-06-2016 του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ευβοίας  για λογαριασμό εντολέα μας και επέστρεψε η εν λόγω υπόθεση στο ανωτέρω Δικαστήριο προς εκ νέου εκδίκαση, διότι το δικάσαν Δικαστήριο όφειλε να δεχθεί την υπεράσπιση του κατηγορουμένου εντολέα μας από τον […]
Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 11-3-2016, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την από 11-3-2016 Προσωρινή Διαταγή εκδοθείσας υπό Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως  μας  λήψεως ασφαλιστικών μέτρων ανάθεσης επιμέλειας και χορήγησης διατροφής σε μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων, ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια των τριών ανηλίκων τέκνων αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα  ενώ, αφού αναγνωρίστηκε η υπαιτιότητα του αντιδίκου συζύγου στην διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, επιδικάστηκε […]
Read more

H AΠΟ 29-7-2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Επί αιτήσεως περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των εντολέων μας, ιδιοκτητών από κοινού αγροτεμαχίου, προκειμένου να υποχρεωθούν οι αντίδικοι να μην πλησιάζουν  με τα πρόβατά τους και τα σκυλιά τους ή δια οποιωνδήποτε  προστηθέντων προσώπων αυτών χρησιμοποιούν για τον ανωτέρω σκοπό της βοσκής ή και παραμονής των προβάτων τους στο ανωτέρω ακίνητο,  σε απόσταση πενήντα […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ 2644/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ )

Ανατίθεται προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και υποχρεώνει προσωρινά τον άνεργο πατέρα να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα ως διατροφή για τα δύο ανήλικα τέκνα τους το συνολικό ποσό των 500 ευρώ
Read more

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2016

Απαγορεύει προσωρινά τον καθού πατέρα ο οποίος διαμένει στον πρώτο όροφο μεζονέτας να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την αιτούσα ενήλικη κόρη του οπουδήποτε και αν είναι καθώς επίσης απαγορεύει τον καθου πατέρα να εισέρχεται στην ισόγειο οικία –μεζονέτα της ενήλικης κόρης του όπου διαμένει αυτή.
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2016

Διατηρεί την από 23/4/2015 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή κατά το πρώτο σκέλος αυτής . Μεταρρυθμίζει αυτή ατά το δεύτερο σκέλος αυτής, αυτό της καταβολής δόσεων ορίζοντας ότι ο αιτών οφείλει να καταβάλλει στους πιστωτές μηνιαίως και συμμέτρως το ποσό των 60 ευρώ , αρχής γενομένης από τον μήνα Ιούλιο 2016, εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου ημερολογιακού […]
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2016

Αποφασίζει προσωρινά μέχρι την επανασυζήτηση ,του αιτήματος την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, υπό τον όρο σύμμετρης καταβολής προς τις πιστώτριες του ποσού των 50 ευρώ, εντός του πρώτου δεκαημέρου  εκάστου μηνός αρχής γενομένης από Οκτώβριο του 2016. ( Για ύψος […]
Read more

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά πελάτη μας ο οποίος είχε προκαλέσει υλικές ζημιές στον ενάγοντα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Η ασφαλιστική εταιρία καταδικάστηκε ακόμα και στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων του παρεμπιπτόντως εναγόμενου πελάτη μας.
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας με την οποία υποχρεώσαμε τον υποθηκοφύλακα Μαραθώνα να εγγράψει οριστικό συμβόλαιο χωρίς να έχει καταστεί οριστικός ο χάρτης κτηματογράφησης και με την ένσταση την οποία είχαμε καταβάλλει ενώπιων του κτηματολογίου να έχει απορριφθεί. Ο οριστικός τίτλος ο οποίος μεταγραφεί περιλαμβάνει έκταση γεωτεμαχίου όπως διορθώθηκε μεταγενέστερα 976,06 τ.μ. από έκταση σύμφωνα […]
Read more