2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 12-6-2014

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 12-6-2014. Χωρίς διοικητικό προηγούμενο για πρώτη φορά το γραφείο μας υποστήριξε αίτηση πολιτικού πρόσφυγα από το Αφγανιστάν, για την άρση της κράτησης με τη συμπλήρωση του 18μήνου. Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16-6-2014 και διέταξε την άρση της κράτησης υπό τον όρο της εμφάνισης του αλλοδαπού, κάθε Δευτέρα, στο αστυνομικό τμήμα […]
Read more

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014, ΕΔΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Ιούλιος 2014, ΕΔΕ Αστυνομικού με επαπειλούμενη πειθαρχική ποινή – Αργία με απόλυση. Κατόπιν υπομνήματος του γραφείου μας, η πειθαρχική δίωξη εκηρύχθη άκυρη σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικού προσωπικού, Π.Δ. 22/1996. Στον εν λόγω αστυφύλακα επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο χαμηλής αξίας.
Read more