ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ-ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφαση υπ΄αρ. 1471/2018 αντιμωλία με Πολιτική Αγωγή, Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Συκοφαντική δυσφήμηση η οποία φέρεται ως τελεσθείσα δια αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αιτούσα  σύζυγο κατά του συζύγου της με αντικείμενο δίκης ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων. Εγκαλούσα και πολιτικώς ενάγουσα έτερο πρόσωπο που αναφέρεται στην ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Φερόμενη συκοφαντική δυσφήμηση […]
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), με συνολική οφειλή ύψους 800.000 ευρώ περίπου σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα, έγινε δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει συνολικά το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως […]
Read more

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 05/03/2018

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας, κατά ατομικής ειδοποίησης της Δ.Ο.Υ., με την οποία καλούνταν να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 135.597,56 ευρώ, έγινε δεκτή και εκδόθηκε απόφαση που διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω ατομικής ειδοποίησης. Δηλαδή, διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε είδους εκτέλεση – πρόσφορα μέτρα κατά της εντολέως […]
Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας – αλλοδαπής ομάδα περιουσίας – trust (εμπιστεύματος), κατά πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ειδικού φόρου επί ακινήτων του Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με την οποία καλούνταν να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 191.890,26 ευρώ, έγινε δεκτή και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, η οποία […]
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, με άνεργη σύζυγο και με συνολική οφειλή το ποσό των  119.457,16 ευρώ σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, έγινε δεκτή αυτή και εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  της εντολέως του  γραφείου μας, άνεργης μητέρας, με αιτήματα την επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων της (η οποία επίσης «διεκδικήθηκε» από τον αντίδικο-εν διαστάσει σύζυγό της και πατέρα αυτών) και την διατροφή των δύο ανωτέρω ανηλίκων τέκνων  της, έγινε δεκτή αυτή και εκδόθηκε απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την […]
Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 02-3-2017, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πατέρα με δύο συντηρούμενα μέλη (τέκνα) και συνολική οφειλή το ποσό των  475.485,99 ευρώ σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα και την Δ.Ο.Υ., έγινε δεκτό το  αίτημα προσωρινής διαταγής και χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δυνάμει της οποίας ο εν λόγω […]
Read more

Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

Με την απόφαση με αρ. 1363/2015, Ε ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π., αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο  η με αριθμό 49/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας (Μεταβατική Έδρα Λιβαδειάς) και παραπέμφθηκε η υπόθεση σε νέα συζήτηση από το ίδιο δικαστήριο με άλλη συγκρότηση δικαστών λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και συγκεκριμένα, αφού στην υπό αναίρεση απόφαση δεν διευκρινιζόταν […]
Read more

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

Δυνάμει της απόφασης με αρ. 1262/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ), εντολέας μας με συνολική οφειλή περί τις  80.000 ευρώ προς τράπεζες  υπάχθηκε στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ρυθμίζοντας τα χρέη της με μηνιαίες καταβολές ποσού 30,00 ευρώ για μια τριετία συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες και κατόπιν για περίοδο είκοσι ετών (240 […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ 1792/2016 Ζ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δυνάμει της απόφασης υπ΄αρ. 1792/2016 του Ζ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αναιρέθηκε η απόφαση με αρ. 58,59,60/07-06-2016 του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ευβοίας  για λογαριασμό εντολέα μας και επέστρεψε η εν λόγω υπόθεση στο ανωτέρω Δικαστήριο προς εκ νέου εκδίκαση, διότι το δικάσαν Δικαστήριο όφειλε να δεχθεί την υπεράσπιση του κατηγορουμένου εντολέα μας από τον […]
Read more