ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Residence Permit – Immediately

After the issuance of the new law, all residents of Athens for 3 years can apply for residency

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο εμπίπτουν οι διαφορές που γεννώνται

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ

Έννοια της απέλασης αλλοδαπών Απέλαση (deportation)αλλοδαπών είναι η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει,

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΔΥΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΔΥΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ηθική Βλάβη και Ψυχική Οδύνη : δύο

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ Ποιος δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Οι πρώτες ημέρες μετά από ένα τροχαίο ατύχημα είναι πολύ

ΒΑΡΙΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ

Δικαιώματα προσώπου που υπέστη βλάβη από ατύχημα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Καταστατικό Σωματείου: Το καταστατικό πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα

ΛΥΣΗ

Διάλυση-Λύση: Τα καταστατικό ορίζει πότε επέρχεται διάλυση του

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Για την ίδρυση (σύσταση) ενός

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Σωματείο είναι η ένωση 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF): Νομική αντιμετώπιση και προστασία του

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ-ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για την υπαγωγή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΡΥΡΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ : Σήμερα τα εκτός ρύθμισης και μη εξυπηρετούμενα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Στο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Θεωρείται μια σύμβαση διοικητική,

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Στα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το Φορολογικό Δίκαιο ουσιαστικά αποτελεί κλάδο του

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Tα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι,

ΑΠΑΤΗ

Άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα

ΠΛΗΜΕΛΛΗΜΑΤΑ -ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Ως κακούργημα χαρακτηρίζεται το έγκλημα εκείνο που τιμωρείται από το

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αρθρο 216.

ΜΗΝΥΣΗ

Mήνυση και η Έγκληση αναγγέλλουν στον Εισαγγελέα ή στις αστυνομικές

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ

Η πατρότητα τέκνου γεννά πολύπλοκα νομικά ζητήματα, ειδικά σε

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Η έκδοση διαζυγίου με αντιδικία σε αντίθεση με ένα συναινετικό

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Οι περισσότεροι γάμοι αποτελλούν επιβεβαιώση ενός δεσμού, που διέπεται

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΖΥΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4509/2017

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Θεμελιώδεις λίθος του οικογενειακού δικαίου και εφαλτήριο δικαιωμάτων κ΄

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ

Μετά το θάνατο του ανθρώπου το σύνολο της περιουσίας του, τόσο οι

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

OΡΙΣΜΟΙ Η νόμιμη μοίρα είναι ένα θεσμός του κληρονομικού δικαίου με

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ Καθολική κληρονομική διαδοχή η διαδοχή του

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η κληρονομιαία περιουσία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες το ενεργητικό και το

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στην περίπτωση που η κληρονομία είναι κατάχρεη, και ο κληρονόμος

ΠΤΩΧΕΥΣΗ Α.Ε.

H πτώχευση της ανώνυμης εταιρείας και οι διατάξεις του N. 2190/1920 1.1.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι μια εταιρική μορφή. Ως

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Εταιρεία ή και εταιρία είναι η οποιαδήποτε ένωση

ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ως «εξωχώρια εταιρία» νοείται,

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ

 Όσον αφορά τα διεθνή σήματα, δεν υπάρχει μια αντίστοιχη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 Οι δημοφιλέστερες ειδικές κατηγορίες δικαιωμάτων βιομηχανικής

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ο κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιερώνει ένα σύστημα

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εμπορικό Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως,

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ (ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

Η ισχύουσα εργασιακή νομοθεσία προβλέπει μέτρα προστασίας της αξίωσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α. Η παροχή

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ως εργατικό ατύχημα από βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη)

ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής

ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Η αναγκαστική, σύμφωνη με το νόμο και με καθορισμένη αποζημίωση,

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Με τον όρο αξιόγραφο χαρακτηρίζεται συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο

ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Ακάλυπτη επιταγή είναι ένα χαρτί - αξιόγραφο - μία επιταγή, που την

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μίσθωση ακινήτου είναι η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημαντικότερη οικονομική συναλλαγή που

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημαντικότερη οικονομική συναλλαγή που