ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Καταστατικό Σωματείου: Το καταστατικό πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα

ΛΥΣΗ

Διάλυση-Λύση: Τα καταστατικό ορίζει πότε επέρχεται διάλυση του

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Για την ίδρυση (σύσταση) ενός

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Σωματείο είναι η ένωση 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται