ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας – αλλοδαπής ομάδα περιουσίας – trust (εμπιστεύματος), κατά πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ειδικού φόρου επί ακινήτων του Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με την οποία καλούνταν να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 191.890,26 ευρώ, έγινε δεκτή και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, η οποία διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω πράξης. Δηλαδή, διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε είδους εκτέλεσης κατά της εντολέως μας.

Leave A Reply