ΠΟΙΝΙΚΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Tα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι,

ΑΠΑΤΗ

Άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα

ΠΛΗΜΕΛΛΗΜΑΤΑ -ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Ως κακούργημα χαρακτηρίζεται το έγκλημα εκείνο που τιμωρείται από το

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αρθρο 216.

ΜΗΝΥΣΗ

Mήνυση και η Έγκληση αναγγέλλουν στον Εισαγγελέα ή στις αστυνομικές