ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΠΕΛΗΣ

Σπουδές:

Νομική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο),

Εξειδίκευση:

Τραπεζικό, Ποινικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Επαγγελματική Εμπειρία:

18 έτη μάχιμης δικηγορίας, σύνταξη δικογράφων και παράσταση στα δικαστήρια.

Σεμινάρια/Ομιλίες: 

Εργασία στον εναλλακτικό σωφρονισμό της ανήλικης παραβατικότητας στα πλαίσια του Δικαίου των Ανηλίκων. Σεμινάρια και εργασίες στο εμπορικό, το συλλογικό εργατικό, την εγκληματολογία και το διεθνές οικονομικό δίκαιο.

Γλώσσες:

Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά,