ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2016

Απαγορεύει προσωρινά τον καθού πατέρα ο οποίος διαμένει στον πρώτο όροφο μεζονέτας να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την αιτούσα ενήλικη κόρη του οπουδήποτε και αν είναι καθώς επίσης απαγορεύει τον καθου πατέρα να εισέρχεται στην ισόγειο οικία –μεζονέτα της ενήλικης κόρης του όπου διαμένει αυτή.

Leave A Reply