ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά πελάτη μας ο οποίος είχε προκαλέσει υλικές ζημιές στον ενάγοντα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Η ασφαλιστική εταιρία καταδικάστηκε ακόμα και στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων του παρεμπιπτόντως εναγόμενου πελάτη μας.

Leave A Reply