ΙΟΥΛΙΟΣ 2014, ΕΔΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Ιούλιος 2014, ΕΔΕ Αστυνομικού με επαπειλούμενη πειθαρχική ποινή – Αργία με απόλυση. Κατόπιν υπομνήματος του γραφείου μας, η πειθαρχική δίωξη εκηρύχθη άκυρη σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικού προσωπικού, Π.Δ. 22/1996. Στον εν λόγω αστυφύλακα επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο χαμηλής αξίας.

Leave A Reply