ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ

Δικηγόρος Αθηνών

 

Σπουδές

Απόφοιτος του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής

 

Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών ( Σεπτέμβριος 2009)

 

 

Επαγγελματική εμπειρία 

Σύνταξη δικογράφων και παραστάσεις σε υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά