ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΛΑΔΑΚΗΣ

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Νομικής

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διδακτικής στο γνωστικό πεδίο της Εταιρικής Διασφάλισης

Διδάκτορας του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εκπαίδευσης της τακτικής παρακολούθησης ενός έτους στο γνωστικό πεδίο του εμπορικού δικαίου

Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Σεπτέμβριος 2006)

Κάτοχος βεβαιώσεων σεμιναρίων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Δικονομίας, της Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Δικαίου.

 

 

Επαγγελματική εμπειρία 

Δικαστηριακή πρακτική και παραστάσεις σε υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου

Δικηγόρος στα Δικηγορικά γραφεία του Κ. Χρήστου Οικονομάκη & Συνεργατών

Ασκούμενος Δικηγόρος στην νομική Υπηρεσία της Alpha Bank

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Ιταλικά

Ελευθέριος Φυλλαδάκης

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Νομικής

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διδακτικής στο γνωστικό πεδίο της Εταιρικής Διασφάλισης

Διδάκτορας του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εκπαίδευσης της τακτικής παρακολούθησης ενός έτους στο γνωστικό πεδίο του εμπορικού δικαίου

Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Σεπτέμβριος 2006)

Κάτοχος βεβαιώσεων σεμιναρίων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Δικονομίας, της Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Δικαίου.

 

 

Επαγγελματική εμπειρία 

Δικαστηριακή πρακτική και παραστάσεις σε υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου

Δικηγόρος στα Δικηγορικά γραφεία του Κ. Χρήστου Οικονομάκη & Συνεργατών

Ασκούμενος Δικηγόρος στην νομική Υπηρεσία της Alpha Bank

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Ιταλικά