ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12/10/15

Ειρηνοδικείο Περιστερίου 12/10/15. Ο πελάτης μας και κάθου σε αίτηση προσωρινής διαταγής νόμου Κατσέλη με τον αιτούντα να οφείλει άνω των 800.000 ευρώ σε τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα και στον εντολέα μας 17.000 ευρώ από οφειλή σε γραμμάτια εις διαταγήν προσδιόρισε με απόφαση της Ειρηνοδίκου μηνιαίες καταβολές 150 ευρώ μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ενώ η αίτηση του υπερχρεωμένου δεν αναγνώριζε στον πίνακα των πιστωτών τον πελάτη μας ως δανειστή.

Leave A Reply