ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2016

Αποφασίζει προσωρινά μέχρι την επανασυζήτηση ,του αιτήματος την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, υπό τον όρο σύμμετρης καταβολής προς τις πιστώτριες του ποσού των 50 ευρώ, εντός του πρώτου δεκαημέρου  εκάστου μηνός αρχής γενομένης από Οκτώβριο του 2016. ( Για ύψος οφειλής 290.792,24 ευρώ )

Leave A Reply