ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), με συνολική οφειλή ύψους 800.000 ευρώ περίπου σε πέντε τραπεζικά ιδρύματα, έγινε δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει συνολικά το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως προς τις ανωτέρω πιστώτριες συμμέτρως διανεμόμενο, ανέστειλε τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του και ειδικότερα τον αναγκαστικό πλειστηριασμό που επισπευδόταν εναντίον του και αφορούσε την κύρια κατοικία του, προστατεύοντας παράλληλα και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Leave A Reply