ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

Δυνάμει της απόφασης με αρ. 1262/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ), εντολέας μας με συνολική οφειλή περί τις  80.000 ευρώ προς τράπεζες  υπάχθηκε στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ρυθμίζοντας τα χρέη της με μηνιαίες καταβολές ποσού 30,00 ευρώ για μια τριετία συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες και κατόπιν για περίοδο είκοσι ετών (240 μήνες) με καταβολές ποσού 216 ευρώ περίπου μηνιαίως προς διάσωση της κατοικίας της, καταβαλλόμενες συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες.

Leave A Reply