ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ

Έννοια της απέλασης αλλοδαπών Απέλαση (deportation)αλλοδαπών είναι η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει,

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την