ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ασφαλιστικά επίδειξης εγγράφων για κωδικό ασφαλιστικού συμβούλου που τηρούσε στην interamerican από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2011 κατέληξαν σε συμβιβασμό μόνο με την επίδοση των ασφαλιστικών με την ανωτέρα ασφαλιστική εταιρία και η οποία απέδωσε στον ασφαλιστικό σύμβολο την αξία των συμβολαίων που τηρούνταν στον κωδικό του 3 χρόνια μετά από την καταγγελία του από 27/05/2010 συμφωνητικού παραγωγικής συνεργασίας η οποία καταγγελία εγένετο χωρίς σπουδαίο λόγο αποδίδοντας στον ασφαλιστικό σύμβουλο ακέραια την απαίτηση του ποσού 33.831,00 ευρώ

Leave A Reply