ΑΠΟΦΑΣΗ 1792/2016 Ζ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δυνάμει της απόφασης υπ΄αρ. 1792/2016 του Ζ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αναιρέθηκε η απόφαση με αρ. 58,59,60/07-06-2016 του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ευβοίας  για λογαριασμό εντολέα μας και επέστρεψε η εν λόγω υπόθεση στο ανωτέρω Δικαστήριο προς εκ νέου εκδίκαση, διότι το δικάσαν Δικαστήριο όφειλε να δεχθεί την υπεράσπιση του κατηγορουμένου εντολέα μας από τον προτεινόμενο από αυτόν συνήγορό υπεράσπισής του, άλλως να διορίσει συνήγορο υπερασπίσεως του κατηγορουμένου,  εφόσον μετά τη διακοπή της δίκης  και την μη εμφάνιση του κατηγορουμένου  στη, μετά από διακοπή, δικάσιμο, δεν μπορούσε να απορρίψει την έφεση του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, αλλά όφειλε να την εκδικάσει ωσεί παρόντος αυτού, υποπίπτοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο στην αναιρετική πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας κατά την ακροαματική διαδικασία δεχόμενη η ανωτέρω  υπ΄αρ. 1792/2016  απόφαση του Αρείου Πάγου τον σχετικά προβαλλόμενο λόγο αναίρεσής μας.

Leave A Reply