ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2015, Ε ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Με την απόφαση με αρ. 1363/2015, Ε ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π., αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο  η με αριθμό 49/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας (Μεταβατική Έδρα Λιβαδειάς) και παραπέμφθηκε η υπόθεση σε νέα συζήτηση από το ίδιο δικαστήριο με άλλη συγκρότηση δικαστών λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και συγκεκριμένα, αφού στην υπό αναίρεση απόφαση δεν διευκρινιζόταν πως χορηγηθείσες ένορκες καταθέσεις σχετίζονταν με το αποδεικτέο θέμα συγκεκριμένης αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως μισθωτικής αποφάσεως  και αν ήταν λυσιτελείς προς απόδειξη του θέματος αυτού και χωρίς να εξηγείται γιατί κρίθηκε ότι αυτές θα χρησίμευαν στα πλαίσια της δίκης επί της ως άνω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.

Leave A Reply