(ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. 2929/2015, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Mε παρεμπίπτουσα αγωγή της που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Αυτοκινήτων, ασφαλιστική εταιρία στράφηκε κατά του ασφαλισμένου της και εντολέα μας ζητώντας να κληθεί αυτός να καταβάλλει τα τυχόν ποσά που εκείνη θα κληθεί να καταβάλει δικαστικά στην ενάγουσα ιδιοκτήτρια εταιρία οχήματος που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στρεφόμενη με αγωγή κατά της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρίας, λόγω του ότι ο εντολέας μας οδηγούσε το ζημιογόνο όχημα κατά τη στιγμή του επίδικου ατυχήματος υπό την επήρεια οινοπνεύματος και βάσει ειδικού όρου  του ασφαλιστηρίου συμβολαίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της ευθύνης της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρίας. Με την απόφαση υπ΄αρ. 2929/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαδικασία Αυτοκινήτων, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ότι η καταμετρημένη μέθη του ανωτέρω οδηγού και εντολέα μας συνδέεται αιτιωδώς με το κρινόμενο τροχαίο συμβάν με την έννοια ότι υπήρξε το αποκλειστικό αίτιο αυτού και επομένως δεν συντρέχει νόμιμος λόγος εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη καθώς η φυσική κατάσταση του οδηγού-εντολέα μας δεν συνδέθηκε αιτιωδώς με την πρόκληση του εν λόγω τροχαίου συμβάντος απορρίπτοντας την ανωτέρω παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του εντολέα μας.

Leave A Reply