ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας με την οποία υποχρεώσαμε τον υποθηκοφύλακα Μαραθώνα να εγγράψει οριστικό συμβόλαιο χωρίς να έχει καταστεί οριστικός ο χάρτης κτηματογράφησης και με την ένσταση την οποία είχαμε καταβάλλει ενώπιων του κτηματολογίου να έχει απορριφθεί. Ο οριστικός τίτλος ο οποίος μεταγραφεί περιλαμβάνει έκταση γεωτεμαχίου όπως διορθώθηκε μεταγενέστερα 976,06 τ.μ. από έκταση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του κτηματολογίου 792 τ.μ.

Leave A Reply