ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 05/03/2018

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας, κατά ατομικής ειδοποίησης της Δ.Ο.Υ., με την οποία καλούνταν να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό των 135.597,56 ευρώ, έγινε δεκτή και εκδόθηκε απόφαση που διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω ατομικής ειδοποίησης. Δηλαδή, διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε είδους εκτέλεση – πρόσφορα μέτρα κατά της εντολέως μας.

Leave A Reply