ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) (2016)

Διατάσσεται η διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια απέλασης αλλοδαπού που στηρίζονταν σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί μη ανανέωσης άδειας διαμονής.

Leave A Reply